Historia Biblioteki pedagogicznej w Trzciance sięga 1951 roku – na mocy rozporządzenia Ministra Oświaty z dnia 24.11.1950 powstała 1.01.1951 roku w Trzciance Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa.

Do roku 1957 pedagogiczne biblioteki powiatowe pracowały jako filie Biblioteki wojewódzkiej, od 1976 roku Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Trzciance stała się filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile. We wrześniu 2009 roku Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile i jej filie połączono z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Powstało Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Trzciance.

Początki funkcjonowania biblioteki były bardzo trudne – niewielki księgozbiór biblioteki mieścił się w jednym pokoju Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych. Sytuacja poprawiła się w 1957 roku, kiedy to Ministerstwo Oświaty wprowadziło etaty i półetaty. Od roku 1954 do 1961 biblioteka zajmowała pomieszczenie w Szkole Podstawowej nr 2 w Trzciance, następne dziewięć lat mieściła się w nowo wybudowanej Szkole Podstawowej nr 1, a od września 1972 roku ówczesny kierownik placówki uzyskał lokal o powierzchni 225 m² przy ulicy Fabrycznej 1, w którym biblioteka znajduje się do dziś.

Zasięg terytorialny filii w Trzciance obejmuje miasto i gminę Trzcianka, miasto i gminę Krzyż, miasto i gminę Wieleń.