Las – ekologiczne przedsiębiorstwo, zajęcia edukacyjne w klasach IV-V. Rozmowa z dziećmi o funkcjach lasu, „darach lasu”, podstawowych gatunkach roślin i zwierząt występujących w polskich lasach, budowie warstwowej lasu oraz pracy leśnika jako gospodarza lasu. Uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za stan lasów i pobudzenie więzi emocjonalnej z przyrodą.

Dziękuję

Mariola Duda

About Author