logo

Światowa akcja podnoszenia świadomości na temat przemocy ze względu na płeć
rozpoczyna się 25 listopada. Ten dzień Zgromadzenie Narodowe ONZ ustanowiło Światowym
Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet i właśnie dziś po raz trzeci rozpoczynamy
wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, czyli popularyzowanie informacji o formach
wsparcia w sytuacji przemocy na poziomie lokalnym oraz krajowym. Takie kompleksowe
informacje dostępne są na stronie wielkopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej
www.przemoc.edu.pl

 • O stronie www.przemoc.edu.pl dowiedziałam się kilka lat temu podczas dorocznej
  konferencji „Interwent skuteczny wobec przemocy”. Zobaczyłam, strona jest niezwykle
  wartościowym kompendium praktycznej wiedzy na temat zjawiska przemocy, źródłem
  porad, jak się zachować w sytuacji przemocy oraz – co najważniejsze – przekonałam się, że
  jest poręczną książką adresową instytucji i organizacji, od których można uzyskać wsparcie.
  Pomyślałam, że skoro ja nie wiedziałam o istnieniu takiej skarbnicy pożytecznych informacji,
  to z pewnością bardzo wiele osób także nie ma o niej pojęcia. Stąd pomysł na lokalną
  wielkopolską akcję #MakeLovenotprzemoc, która ma za zadanie rozpowszechnić informację
  o kampanii www.przemoc.edu.pl – mówi Marta Mazurek, pełnomocniczka Marszałka
  Województwa Wielkopolskiego ds. równego traktowania, pomysłodawczyni i koordynatorka
  akcji. – W trakcie dwóch poprzednich akcji #MakeLovenotprzemoc ponad dwadzieścia
  tysięcy osób dowiedziało się o istnieniu tej pożytecznej strony, co jest niebagatelnym
  sukcesem wszystkich samorządowych instytucji, które się chętnie do akcji włączają –
  podsumowuje Marta Mazurek.
 • #MakeLovenotprzemoc to przede wszystkim akcja informacyjna w mediach
  społecznościowych. Dzięki zaangażowaniu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w
  Poznaniu, Departamentów Edukacji i Nauki oraz Zdrowia, a także podlegających im centrów
  kształcenia nauczycieli, bibliotek, szpitali wojewódzkich oraz innych jednostek ma ona
  szeroki zasięg i cieszy się ogromnym zainteresowaniem tysięcy osób. Akcja ta stała się już
  rozpoznawalna nie tylko w regionie, ale także w całej Polsce – mówi Paulina Stochniałek,
  Członkini Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która entuzjastycznie włącza się do akcji i
  zachęca do niej jednostki samorządowe. – Oprócz aktywności w mediach społecznościowych
  instytucje samorządowe uczestniczą w #MakeLovenotprzemoc także poprzez organizację
  konkursów dla uczennic i uczniów lokalnych szkół, organizację szkoleń w zakresie profilaktyki
  przemocy dla kadry pedagogicznej czy też antyprzemocowych warsztatów psychologicznych
  – dodaje Paulina Stochniałek.
  Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest stale zaangażowany w przeciwdziałanie
  przemocy nie tylko poprzez kampanię społeczno-edukacyjną www.przemoc.edu.pl, ale także
  współpracując z organizacjami i instytucjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie. – W
  tym roku Samorząd przeznaczył 275 tysięcy na działania w obszarze przeciwdziałania
  przemocy w rodzinie. Szczególnie cieszy nas współpraca z organizacjami pozarządowymi,
  które są naszymi partnerami społecznymi – mówi Paulina Stochniałek.
  W tym roku należą do nich: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu, Fundacja
  „Wychowanie bez porażek”, Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie”,
  Fundacja Akceleracji i Inkubacji Biznesu, Stowarzyszenie DZIECKO, Pilskie Stowarzyszenie
  Pomocy Psychologicznej i Psychoterapeutycznej „Sytuacja” oraz Fundacja PCPS – Poznańskie
  Centrum Profilaktyki Społecznej. Ta ostatnia jest także partnerem akcji MakeLovenotprzemoc.

W tym roku Fundacja PCPS zaplanowała specjalny cykl rozmów z osobami, które tworzyły
polski system przeciwdziałania przemocy w rodzinie i które aktywnie w nim działają. –
Chcemy także skupić się na popularyzacji niezwykle istotnego raportu pod tytułem „Czarna
Księga Ofiar Przemocy Domowej w Polsce 2021”. Analizując dane statystyczne dostrzegamy z
niepokojem, że skala przemocy wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim i to będzie
przedmiotem rozmów z ekspertami i ekspertkami – mówi Piotr Wojnowski, szef zespołu
merytorycznego Fundacji PCPS.
Zwieńczeniem działań kampanijnych będzie już dziewiąta wielkopolska konferencja
„Interwent skuteczny wobec przemocy”, która będzie dostępna na stronie fb Fundacji PCPS
oraz ostatecznie na stronie wielkopolskiej kampanii www.przemoc.edu.pl.
Wielkopolska kampania #MakeLovenotprzemoc jest przygotowana i realizowana przez
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Fundację PCPS Poznańskie Centrum Profilaktyki
Społecznej.
Zapraszamy do śledzenia mediów społecznościowych naszych instytucji oraz odwiedzania
strony www.przemoc.edu.pl

About Author