„Nasze ważne sprawy” – świat wartości, emocji i dobrych obyczajów w przyjemnej, zabawowej formie quizu w wersji on-line, w klasie VII Szkoły Podstawowej nr 2. Dobra zabawa wraz z refleksją nad własnym system wartości i odkrywaniem tego, co jest najważniejsze.

M. Duda

About Author