Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy to cykliczne spotkania w bibliotece pedagogicznej lub w zaprzyjaźnionych bibliotekach szkolnych, służące wymianie doświadczeń, podnoszeniu kwalifikacji oraz popularyzacji działań.