Dnia 24 października odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2022/2023 spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych miasta i gminy Trzcianka. Głównym punktem spotkania były warsztaty prowadzone przez Edytę Piekarską – nauczyciela doradcę metodycznego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile pt. Zrównoważony rozwój w duchu zero waste. Pani Edyta w sposób pasjonujący wyjaśniała zasady życia wg zero waste poprzez zmianę lub modyfikację przyzwyczajeń, wskazanie nowych rozwiązań prostych do zastosowania zarówno w kierunku zasad zdrowego stylu życia, jak i niemarnowania żywności i innych produktów użytkowych oraz powtórnego ich wykorzystania. Ma to na celu wzmacnianie edukacji zdrowotnej i ekologicznej oraz rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne, zdrowie własne oraz naszych bliskich.

Dziękujemy Pani Edycie Piekarskiej za inspirujące spotkanie z nadzieją na następne oraz nauczycielom bibliotekarzom za udział i wymianę doświadczeń.

About Author